Koiraihmisen oma voima

Oma voima ei ole mitään mystistä. Se on asia, joka meissä jokaisessa on sisäsyntyisesti olemassa. Vaikka tosin suurin osa ihmisistä ei muista sen olemassaoloa. Omaa voimaa on usein helpompi selittää, kun miettii, mitä sen puuttuminen on. Ihminen, jonka oma voima on heikko 

 • haluaa miellyttää muita ihmisiä. Myös oman etunsa kustannuksella. 
 • käyttää paljon aikaa ja energiaa miettimällä, mitä muut hänestä ja hänen tekemisistään ajattelevat. Koiraihmisen kohdalla myös, mitä muut ajattelevat hänen koirastaan. 
 • ei uskalla aina sanoa omaa mielipidettään asiaan. 
 • myötäilee mielipiteillään muita ihmisiä. Mahdollisesti myös silloin, kun ei oikeasti ole sitä mieltä. 
 • jättää helposti sanomatta, mitä oikeasti ajattelee. 
 • ei uskalla puhua tunteistaan. 
 • ei uskalla kertoa, mitä toivoo tai tarvitsee. 
 • ei osaa sanoa “ei”. Miellyttääkseen muita ihminen sanoo “kyllä”, vaikka oikeasti haluaisikin sanoa “ei”. 
 • keksii tekosyitä. 
 • ei välttämättä itsekään tiedä, mitä todella haluaa. 
 • ei tunne itseään. Ihminen on saattanut kadottaa itsensä jo monta vuosikymmentä sitten.  
 • ei osaa asettaa rajoja. Jos hän osaa asettaa rajat, hän ei osaa pitää niistä kiinni. Ihminen saattaa mielestään osata asettaa rajat, mutta koska hän on koko ajan taistele ja pakene –moodissa, hän tekee sen vihasta käsin. 
 • ärsyyntyy herkästi toisten sanomisesta, tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. 
 • loukkaantuu helposti. 
 • ottaa liiallista vastuuta muista ihmisistä. Samaan aikaan ei osaa ottaa vastuuta itsestään ja tekemisistään. 
 • ei hyväksy itseään sellaisena kuin on. 
 • ei hyväksy muita ihmisiä ja heidän ajatusmaailmaansa. 

Mitä oma voima sitten on?

Me olemme OPPINEET ajattelemaan ja tuntemaan tietyllä tavalla. Jokainen meistä voi opetella uuden tavan ajatella ja tuntea. Se ei ole vaikeaa. Se vaatii vain sen, että kääntää huomionsa ulkopuolelta sisäpuolelleen. Kaikki se, mitä näemme ja koemme ulkopuolellamme, kertoo meistä itsestämme jotain. Suurin osa ihmisistä ei vain halua nähdä ja myöntää sitä. Maailma ympärillämme antaa meille koko ajan vihjeitä, mitä meidän tulisi nähdä itsessämme ja muuttaa omaa käytöstämme ja suhtautumistamme, jotta voisimme paremmin. Ja jotta koiramme voisivat paremmin. 

Ihminen, jolla on vahva oma voima 

 • puhuu rohkeasti omaa totuuttaan. 
 • ilmaisee avoimesti tunteensa, tarpeensa ja toiveensa. 
 • ei koe tarvetta miellyttää muita. Silti ihmiset kokevat tämän ihmisen seuran miellyttävänä ja hänen kanssaan on luonnollista olla. Tällaisen ihmisen kanssa on hyvä olla. 
 • tietää, mitä haluaa ja hänellä on elämässä selkeä suunta. 
 • osaa rohkeasti sanoa kaikkiin asioihin oman mielipiteensä. 
 • ei vedä hernettä nenään. 
 • ei uhriudu.
 • hyväksyy jokaisen ihmisen sellaisena kuin tämä on, myös itsensä. 
 • ei ärsyynny asioista. 
 • osaa asettaa rajat lempeästi ja rakkaudellisesti. Hänelle ei tee tiukkaa pitää omista rajoistaan kiinni. 
 • osaa lempeästi sanoa ei. 
 • ei ota liiallista vastuuta muista ihmisistä.  

Oma voima tuo hyvinvointia ihmisille ja koirille

Lyhyesti sanottuna vahvan oman voiman omaava ihminen on varma itsestään, aina itsensä puolella ja osaa hyvällä tavalla asettaa itsensä ykköseksi. Tämä näkyy hänen itsensä ja ympäristönsä – muiden ihmisten ja eläinten – hyvinvointina. Sillä vasta silloin, kun ihminen rakastaa itseään ja osaa asettaa itsensä ykköseksi, hän alkaa automaattisesti tehdä niitä asioita, jotka ovat hänelle oikeasti elämässä tärkeitä.  

Heikko oma voima aiheuttaa väsymystä, ahdistusta, riitaisia ihmissuhteita…

Toisten ihmisten miellyttäminen vie meiltä aivan järkyttävän määrän energiaa. Tällöin ihmisellä ei ole enää aikaa ja energiaa huolehtia itsestään ja hänelle tärkeistä asioista. Tuloksena on väsymystä, ahdistusta, masennusta, kiirettä, riitaisia ihmissuhteita, koirien epäasiallista kohtelua jne. Miellyttämisestä luopuminen vapauttaa valtavan määrän energiaa. Yhtäkkiä sama ihminen jaksaa paljon enemmän, ei tarvitse enää niin paljon unta – ja huom! eihän tämä tavoite ole, vaan kysymys on vain siitä, että ei väsytä koko ajan niin paljon. Kun ihminen osaa luonnollisella tavalla priorisoida itselleen tärkeät asiat, kiire katoaa ja aikaa löytyy käsittämättömältä tuntuvalla tavalla sille, minkä itse kokee tärkeäksi.  

Koiraporukat ovat tunnettuja riitaisuudestaan. Eikä se kerro mistään muusta kuin siitä, että heikon oman voiman omaavat ihmiset eivät osaa puhua omaa totuuttaan ja samaan aikaan vetävät vuoronperään herneen syvälle nenään eli loukkaantuvat. Koska maailma peilaa aina meitä itseämme ja lähettää meille takaisin juuri sitä, mitä itse sinne annamme. Jos olet koko ajan vihainen, saat enemmän vihaa takaisin. Jos osaat suhtautua asioihin lempeästi, alat saamaan sitä samaa enemmän ja enemmän takaisin päin. 

Oletko jo tutustunut blogitekstiini ”Oletko koskaan ajatellut, miksi koiraporukat on niin riitaisia?

Vain fysiikkaa

Kyse on vain fysiikasta. Kaikki tässä maailmassa on energiaa eli värähtelyä, myös me itse. Sanat, ajatukset ja tunteet ovat myös värähtelyä. Millaisia tunteita tunnemme, sellaista värähtelyä säteilemme ympäristöömme. Ja samankaltaisuuden lain mukaan vedämme sitä puoleemme. Pelolla on tunteista matalin värähtely. Muita matalavärähteisiä tunteita ovat viha, kiukku, suuttumus, katkeruus, häpeä jne. Puhekielessä nimitämme näitä tunteita negatiiivisiksi tai huonoiksi. Eivät ne sen kummemmin ole huonoja. Kaikki tunteet kuuluvat elämään ja niitä pitää jokaisen kokea. Tarvitsemme kaikkia tunteita. Jos emme uskalla jotain tunnetta kokea, se jää kehoomme jumiin. Kun sitten kerran suutumme, sitä ikävää tunnetta pursuaa hallitsemattomasti ulos kuin lämpimästä kuohuviinipullosta avattaessa. Ja pahimmassa tapauksessa emme osaa päästää tunteesta silloinkaan irti, vaan työnnämme peloissamme tai vihapäissämme tunteen takaisin vahvistuneena sisäämme. 

Oman voiman itsestään löytäminen on juuri itseensä kurkistamista ja sitä, että uskaltaa nähdä sen, mitä sisälleen on padonnut. Kun tämän blokkiutuneen energian uskaltaa vapauttaa, se tuo tilaa ja vapautta. Ja kun tilalle laitetaan positiivisia tunteita, joilla on korkea värähtely, muuttuu oma värähtelymme ja alamme vetää puoleemme aina vain positiivisempia asioita. Tällöin elämä muuttuu radikaalisti onnellisemmaksi ja rauhallisemmaksi; siksi elämäksi, jota olemme aina halunneet elää, mutta emme ole osanneet. 

Koiranomistaja on etuoikeutetussa asemassa oman voiman matkallaan

Kuten jo aiemmin mainitsin, maailma ympärillämme peilaa meitä itseämme. Niin myös koiramme. Koirat itse asiassa ovat täällä auttamassa meitä ihmisiä. Ne keräävät itseensä hyvin vähän omaa taakkaa, vaan sen sijaan niiden ongelmat heijastavat aina ihmistä, yleensä tietysti omistajaa. Se näkyy sekä koirien terveydessä että käytöksessä. Kun ihmisen oma voima alkaa vahvistua, koirat voivat huomattavasti paljon paremmin.  

Eräs ystäväni, joka on jo vuosia kehittänyt omaa voimaansa, ihmetteli minulle, miten hänen viisi koiraansa ovat niin terveitä. Koska hänellä säännöllisesti on elämässä haasteita, hän ajatteli, että sen pitäisi minun oppini mukaan näkyä koirien terveydessä. Tai siis kyllähän se näkyykin! Kun ihminen kulkee oman voiman matkallaan ns. oikeaan suuntaan, koirat voivat hyvin eikä niiden tarvitse ottaa ihmisen ylimääräistä taakkaa kantaakseen ja sairastua siitä. Tähän ystäväni totesi, että näinhän se on ja alkoi muistella, millaisia pahoja vaivoja ja sairauksia hänen koirillaan aiemmin oli. Vasta saatuaan itse syöpädiagnoosin tämä ihminen alkoi hoitaa itse itseään ja kiinnittää huomiota mm. oman voiman kasvattamiseen. Sen jälkeen koirienkaan ei ole tarvinnut oireilla. 

Tällä matkalla ei ole koskaan valmis, aina voi kehittyä. Se, että on vahva oma voima, ei suinkaan tarkoita, että elämästä katoaisivat haasteet. Saamme aina uusia kokemuksia matkallamme, mutta oman voiman ansiosta niiden ratkominen ja elämässä valintojen tekeminen muuttuu helpommaksi. Jotta voi tehdä hyviä valintoja, pitää tietää, mihin on menossa. Muuten elämäkin on pelkkää hakuammuntaa. 

Ei kannata yrittää muuttaa koiraa – vaan itseään

Mutta takaisin koiriin. Turhaan ei ole sanottu, että koira ja omistaja alkavat muistuttaa toisiaan. Vaikka sanonnalla tarkoitetaankin yleensä ulkonäköä, se pitää paikkansa myös paljon syvällisemmin ajateltuna. Jokainen koiran käytös on peilausta omistajalta. Joskus koira voi peilata ns. suoraan, mutta koiran käytös voi myös kertoa siitä, mitä omistaja ei osaa tehdä. Hyvin tyypillistä on esim. että omistaja, joka ei osaa sanoa “ei”, hänen koiransa sanoo hänelle vähän asiaan kuin asiaan “ei”. Peili on myös aivan välitön. Eräs asiakkaani kertoi jokin aika sitten, miten häntä ärsytti koirien nylkyttäminen toisiaan vasten. Tähän liittyi omistajan itse itsessään tuntema häpeä. Kun omistaja viimein uskalsi tämän asian suhteen katsoa itseensä ja päätti hyväksyä tämän tunteen itsessään ja päästää irti, koirien käytös loppui kuin seinään. Kursseillani ihmiset oivaltavat itse, miten paljon koirat kertovat heidän ajatusmaailmastaan ja tiedostamattomasta käytöksestään. 

Ihmiset ympärillämme auttavat ymmärtämään paremmin myös omaa koiraamme

Koirat ovat koiraihmiselle kaikki kaikessa. Itseään ja erityisesti niitä puolia itsessään, joista ei pidä, on vaikea katsoa silmästä silmään. Koiraihmiset ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä jos vain uskallamme alkaa lukea koiran viestejä pintaa syvemmältä, ne johdattavat meidät ihanan lempeästi oman voiman saloihin. Jokainen huomaa matkalla, että eihän se ollutkaan niin kamalaa! Me luulemme jokainen olevamme jotenkin niin erilaisia ja kompleksisia, että kukaan muu ei voi olla samanlainen tai hänellä ei voi olla samanlaisia ongelmia. Ja lopulta, vaikka kokemuksemme ovat hyvin erilaisia, ihmisten tarinat ovat yksi yhteen ja jokainen oppii ja oivaltaa toiselta. Ja siinä on ryhmävalmennuksen voima. 

Jaa teksti
Facebookmail